Engelsbergs bruks trädgård

Kring Engelsbergs bruks anrika byggnader ligger en omsorgsfullt anlagd trädgård som utvecklats och förändrats genom århundradena. Den tio hektar stora ytan har präglats av växlande trender och olika ägares visioner som medeltidens kål- och humlegårdar, barockens formträdgård, 1700-talets landskapsideal och 1800-talets blommiga trädgårdskultur.

Engelsbergs bruk är beläget vid sjön Åmänningen i Västmanlands län. Bruket grundades 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. I dag är Engelsberg ett av få bruk i Sverige som har kvar såväl byggnader som det mesta av den tekniska utrustningen och fastigheten listades som världsarv 1993.

I denna bok sätts trädgården på Engelsbergs bruk i ett större sammanhang av odlingshistoria och trädgårdsarkitektur där skiftande ideal och influenser från när och fjärran återspeglas i såväl detaljer som i de större penseldragen. I dag bjuder platsen på det skådespel som uppstår i mötet mellan dåtid och samtid. En rundvandring i trädgården här ger inte bara en upplevelse i stundens synliga prakt innanför murarna och i jordlagren ryms också platsens historia.

Boken ingår i serien ”Perspektiv från Engelsbergs bruk” där bland annat Tapeternas historia och Järnbrukens historia tidigare utgivits.

Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare och fotograf med särskilt fokus på historia, trädgård och arkitektur. Bland hennes böcker finns I trädgårdsmästarens spår. Kunskap för en hållbar trädgård, I min trädgård vill jag vara Karin. En praktisk trädgårdsberättelse från Sundborn och Tjolöholms slott – en sagolik historia.

Elisabeth Svalin Gunnarsson:
Brukets trädgård genom tiderna 
Bokförlaget Stolpe
Utkom 2023