Sverige och Förintelsen

Göteborgs Stadsbibliotek
14 april – 10 december 2023

Utställningen Sverige och Förintelsen har kommit till Göteborg och visas på stadsbibliotekets utställningshall under året. Utställningen är skapad av Forum för levande historia och den handlar om Sveriges och svenskarnas roll och relation till Förintelsen. Vad visste vi egentligen?

Utställningen granskar Sveriges och svenskarnas relation och hållning till Förintelsen. Den lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet, grundad på nationalism och opportunism. Innehållet är fördelat på tre tidsperioder under åren 1933–1946 och tematiskt uppdelat i neutralitets-, press- och handelspolitik, antisemitism, flyktingpolitik, flyktingmottagande och hjälpinsatser.

– Det har snart gått 80 år sedan de tyska koncentrationslägren befriades och andra världskriget avslutades, men ännu är vi i Sverige inte klara med Förintelsen. Det känns nu inspirerande att utställningen fortsätter till Göteborg. Vi behöver alla dra lärdom av historien för att förstå vikten av att stå upp för demokratin och allas lika värde varje dag, säger Petra Mårselius, överintendent på Forum för levande historia.

Utställningen har tidigare visats hos Forum för levande historia i Stockholm och ska nu visas på flera håll i Sverige. Först ut är Göteborgs Stadsbibliotek.

– Jag tror att utställningen kan vara sevärd för alla som har ett intresse för historia och samhällsfrågor. I en tid som präglas av historierevisionism och konspirationsteorier är det oerhört viktigt att fortsätta påminna om vad som faktiskt hände under Förintelsen, säger Martin Holmquist, programsamordnare på stadsbiblioteket.

Utställningen är öppen för allmänheten men riktar sig även till elever i högstadiet och gymnasiet.