Erik Gustaf Geijer i urval

Bokomslaget

1800-talets första decennier. Förändringens vindar blåser genom Sverige. Finland är förlorat. En ny författning antas efter en statsomvälvning, som innebär slutet för det kungliga enväldet. Industrialiseringen och framväxten av medelklass och arbetarklass står för dörren. Från kontinenten sprids idéer om revolution och frihet. I Sverige går ståndssamhället mot sin upplösning.

Genom allt detta är historikern, filosofen, poeten och kompositören Erik Gustaf Geijer (1783–1847) en utmärkt vägvisare. Han var djupt influerad inte bara av den tyska idealismen, av engelsk samhällsdebatt och den skotska upplysningens tänkare som Adam Smith, men inspireras också av Alexis de Tocqueville. Geijer var verksam som professor i historia vid Uppsala universitet 1817–1846 och gav med sina djupa insikter om svensk historia väsentliga bidrag såväl till förståelsen av sin egen tid som till eviga frågeställningar om samhället och människan, som individ och kollektiv.

Frihet och framsteg samlar några av Geijers viktigaste texter inom historisk och politisk analys. De behandlar frågor om statsskick och republik, om fattigvård och sociala förhållanden, om slaveri och kolonialism samt om villkoren för marknadsekonomin. Här ingår också Geijers sist publicerade text: ”En ekonomisk dröm”.

Björn Hasselgren (redaktör):
Frihet och framsteg. Erik Gustaf Geijer i urval
Timbro Förlag
Utkom 2019