ERSTA-batteriet öppnas för allmänheten

Statens fastighetsverk övertar under hösten 2010 det så kallade ERSTA-batteriet på Landsort. Fastighetsverket som redan idag förvaltar flera militära befästningar, ser stor potential i byggnaden som härstammar från kalla kriget. ERSTA-batteriet kommer att öppnas för allmänheten så snart man funnit en passande hyresgäst.

I takt med att det svenska försvaret monteras ner ser Fortifikationsverket över vilka anläggningar som ska bevaras för framtida generationer. En av dessa utvalda byggnader är ERSTA-batteriet på Landsort som kommer att klassas som statligt byggnadsminne.

ERSTA-batteriet på Landsort
ERSTA-batteriet på Landsort. Foto: Statens fastighetsverk.

ERSTA-batteriet visar tydligt det kalla krigets teknologiska och ekonomiska kraftsamling och anses vara mycket modernt. Liknande anläggningar är fortfarande i militär drift i andra länder. Fastighetsverket tror därför att batteriet har potential att utvecklas till ett framtida besöksmål.

– Statens fastighetsverk förvaltar flera militära befästningar från olika tidsåldrar och vi har märkt en klar ökning av den så kallade ”militärturismen”. Vi ser därför fram emot att hitta en bra hyresgästlösning också här, en hyresgäst som kan levandegöra anläggningen på ett intressant och lockande sätt, säger fastighetschef Jörgen Hammarstedt på Statens fastighetsverk.

Mycket av den unika militära miljön kommer att bevaras, bland annat kommer kanonen på bergets topp att vara kvar.

Den 4-5 maj arrangerade Statens fastighetsverk ett seminarium för några av verkets hyresgäster på militära befästningar. Syftet med seminariet var att diskutera hur verksamheterna kan utvecklas till att bli än mer populära besöksmål. Representanter från Bodens fästning, Hemsö fästning, Arholma fästning, Vaxholms fästning, Siaröfortet och Tingstäde fästning på Gotland närvarade vid seminariet, liksom representanter från Statens försvarshistoriska museer samt experter på militärhistoria och turistutveckling.

– Vi diskuterade några av Sveriges mest kända militära befästningars utvecklingspotential och nu när ERSTA-batteriet tillkommer vår förvaltning, kändes det naturligt att träffas just på Landsort. Statens fastighetsverk förvaltar hela ön sedan tidigare och det är mycket viktigt för oss att delta i utvecklingen av hela Landsort som besöksmål, säger Jörgen Hammarstedt.

(2010-05-09)