Ett hus på Blasieholmen

Huset på Hovslagargatan 4 på Blasieholmens östra udde i Stockholm byggdes ursprungligen som ett våg- och kokhus år 1832 efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Carl Christoffer Gjörwell. Här vägdes de varor som skulle förtullas och säljas i Stockholm och här lagade sjömännen sin mat.

Platsen kallades för Sillhovet och var en plats för inkommande sill och annat lakegods. Det har funnit flera olika verksamheter i huset, bland annat teaterskola i mitten av 1900-talet. År 2005 sålde Vasakronan huset till den nuvarande ägaren och det är idag den enda byggnaden som vittnar om äldre tider på Blasieholmsudden.

I boken finns glimtar från Blasieholmens historia. Med det vackra bildmaterialet kommer vi nära de stiliga och uttrycksfulla fasaderna, som speglar Blasieholmens långa byggnadshistoria från Drottning Kristinas tid och fram till våra dagar.

Mycket har förändrats men det lilla huset på Hovslagargatan 4 står kvar och kan berätta hur tiderna en gång var på holmen och så småningom kanske också, hur det är att vara närmaste granne med Nobel.

Tulla Grünberger:
Hovslagargatan 4 – ett hus på Blasieholmen
Balkong Förlag
Utkom 2014