Ett judiskt äventyr i svenskt 1700-tal

Aaron Isaac (1730–1816) från Mecklenburg i Tyskland var den förste juden på svensk mark som inte tvingades konvertera till kristendomen för att få stanna i landet. Året var 1774 och det var hans skicklighet i sten- och silversmide som förde honom till det svenska hovet. Snabbt vann han Gustav III:s förtroende och beskydd. Motståndet mot hans och andra judars bosättningsrätt i Sverige, för naturligtvis fanns ett sådant, kom framför allt från köpmannaskrået och prästerskapet.

Aaron Isaac lyckades trots detta med konststycket att både bli hovleverantör och den svenska judenhetens anfader! Hans minnen, skrivna på hans ålders höst på västjiddisch, vittnar om ett liv fyllt av osannolika, dråpliga men också tragiska inslag.

Senast boken kom ut på svenska var 1932. Översättningen har korrigerats och ”med varsam hand” redigerats av Mattias Dahlén. Förordet är skrivet av Carina Burman.

Mattias Dahlén (red):
Aaron Isaac. Minnen. Ett judiskt äventyr i svenskt 1700-tal
Hillelförlaget
Utkom i augusti 2008

Recension i Svenska Dagbladet