De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria

År 1658 kom den förste islänningen sedan medeltiden till Sverige, och med sig hade han ett antal sagahandskrifter. Forntiden hade anlänt – och sedan dess har vår äldre historieskrivning till stor del vilat på ett isländskt fundament. Detta hade lagts långt tidigare, av författare och poeter verksamma från 1100- till 1300-talet. De var själva fascinerade av att de en gång varit vikingar, och de gjorde sitt bästa för att låta sitt förflutna framträda i all dess bloddrypande och hedniska mustighet.

”Målet med denna bok är att söka förstå dessa författares metoder och på så vis öka vår insikt i vilket slags källor vår äldre kulturhistoria bygger på. Åtskilligt i de medeltida texternas bakgrund är okänt för de flesta och kan verka förvånande för oss idag, såsom att det främst var kyrkans män som återupplivade den förkristna mytologin. Boken dryftar de föreställningar och det kulturella klimat som gjorde en sådan utveckling möjlig”, skriver Mikael Males.

Mikael Males är universitetslektor i norrön filologi vid Universitetet i Oslo. Han har bakgrund i historia och klassiska språk och har sin utbildning från Göteborgs universitet och Háskóli Íslands. Hans specialområde är skaldedikt och mötet mellan lokal och latinsk lärdom på det medeltida Island.

Mikael Males:
Snorre och sagorna. De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria
Dialogos Förlag
Utkom 2017