Det judiska arbetarpartiet Bund i Sverige

Opposition var den judiska arbetarrörelsen Bunds existensvillkor, men inte för oppositionens egen skull. Bund grundades i övertygelsen om att den judiska frågan endast kunde lösas genom den internationella arbetarklassens frigörelse från allt förtryck på väg mot en värld utan gränser av jämlikhet, välfärd och demokrati – en socialistisk samhällsordning. Där skulle befolkningarnas breda lager styra, inte rabbinernas religiösa läror, kapitalistiska eliter eller kommunistiska partidespoter.

Men Bund tillhörde historiens förlorare. Den djupt och brett förankrade rörelsen krossades under terror och folkmord, skingrades i exil, drevs in i sitt skal av övermäktiga politiska krafter och undergrävdes genom assimilering när tiden gick och världen förändrades. Följande historia handlar om den processen på en plats i världens utkant.

I boken Socialism på jiddisch återger Håkan Blomqvist ett i huvudsak okänt kapitel i både historieskrivningen om svensk arbetarrörelse och i svensk-judisk historia – om det ickesionistiska judiska arbetarpartiet Bund bland flyktingar i Sverige under och efter andra världskriget.

Håkan Blomqvist är docent i historia vid Södertörns högskola och författare till flera böcker om arbetarrörelse, nationalism och antisemitism.

Håkan Blomqvist:
Socialism på jiddisch. Judiska Arbeter Bund i Sverige
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020