Ett svenskt dövmuseum kommer allt närmare

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har beviljats 10,7 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för projektet ”Dövas Kulturarvscentrum”. Under flera år har SDR tillsammans med andra aktörer arbetat för dövas rätt till kunskap om sin historia och kultur.

Kartläggningen ”Dövas historia – en saknad länk i Sveriges kulturarv” som genomfördes under 2020 och 2021 visade tydligt att allmänhetens tillgång till dövas historia och kulturarv är kraftigt begränsat och otillgängligt.

– Projektet är efterlängtat eftersom vi äntligen kan ta ett samhällsansvar för att samordna, rädda och beskydda dövas kulturarv, säger SDR:s förbundsordförande Åsa Henningsson.

Projektet är på tre år och syftar till att etablera ett kulturarvscentrum på Västanviks folkhögskola i Leksand. SDR kommer att tillsammans med Västanviks folkhögskola och föreningen Pär Aron Borgs vänner driva projektet i samarbete med ett flertal museer och arkiv i Sverige.

Dövas Kulturarvscentrum ska ha som fokus att bygga upp ett fysiskt museum och utveckla ett digitalt museum. Vidare kommer projektet att förvalta dövhistoriska föremål som tillsammans med data och dokumentation i dag är utspridda över hela landet i bland annat föreningar, skolor och privata hem.

”Utan föremål finns inte historier och utan historier finns inte livsberättelser. Projektet kommer också att arbeta inom den kulturpolitiska arenan för att belysa och cementera dövas historia som en del av Sveriges kulturarv”, konstaterar SDR.

(2023-10-01)