Elva statliga byggnadsminnen utökas

Länsresidenset i Göteborg. Foto: Bolstermage (CC BY-SA)

Länsresidenset i Göteborg är ett av de elva byggnadsminnena. Foto: Bolstermage (CC BY-SA)

Regeringen har på Riksantikvarieämbetets förslag beslutat att revidera elva statliga byggnadsminnen i Sverige. En revidering innebär en förändring, till exempel att fler byggnader kring en redan byggnadsminnesmärkt anläggning beläggs med skydd.

Det är följande elva anläggningar som får utökat skydd:

Bäckaskogs kungsgård utökas genom att kungsgården i sin helhet, med all mark och alla äldre byggnader ska utgöra statligt byggnadsminne.

Domkyrkoberget i Strängnäs utökas genom att de fem byggnadsminnena där nu slås samman till ett, och att alla byggnader med synnerligen högt kulturhistoriskt värde inom fastigheterna ska ingå.

Embryologen, kvarteret Hyphoff 8, i Lund utökas. Tidigare har marken men inte byggnaden varit del av statligt byggnadsminne. Byggnaden Embryologen kan tillskrivas synnerligen högt kulturhistoriskt värde och ska därför ingå.

Eslövs station utökas. Tidigare har endast två av de tre trapporna med överbyggnader varit del av det statliga byggnadsminnet – nu ska även den tredje trappan ingå.

Härnösands residens utökas till att även omfatta det annex som legat på samma fastighet men tidigare inte utgjort statligt byggnadsminne.

Lillö kungsgård utökas genom att kungsgården i sin helhet, med all mark och alla äldre byggnader ska utgöra statligt byggnadsminne.

Linköpings slott utökas genom att även slottets annex nu blir en del av det statliga byggnadsminnet.

Länsresidenset i Göteborg utökas genom att de så kallade Landsstatshus B och Hörsalen även ska ingå i det statliga byggnadsminnet.

Marinbasen i Karlskrona utökas till att totalt 68 objekt vid Sydkustens örlogsbas blir statligt byggnadsminne. Av dessa är 44 sedan tidigare statliga byggnadsminnen, 16 byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen och 8 objekt har varken varit utpekade som byggnadsminnen eller statliga byggnadsminnen.

Umeå residens utökas genom att hela kvarteret inklusive bland annat flyglar, uthus, före detta stall och kuskbostad med mera ska ingå.

Utklippans fyrplats, Karlskrona, utökas genom att samtliga byggnader, pirar och bryggor på ön Utklippan ska ingå.

(2023-05-07)

Se även Regeringen utser fyra nya statliga byggnadsminnen (2021-01-29)