Mindre personal i Riksarkivets nya organisation

Riksarkivet i Marieberg. Foto: Riksarkivet

Foto: Riksarkivet

Förra årets neddragningar var bara början. I år är det mer förändringar att vänta när Riksarkivet föreslås få färre anställda. Enligt det förslag man just nu arbetar med kommer Riksarkivets nationella och regionala arkivförvarande avdelningar slås ihop till en och samma enhet vilket gör att antalet anställda kommer att minska både på landsarkiv och i Riksarkivets nationella enhet.

Läs artikeln på Rötter

(2020-02-28)