EU pressar Sverige att 3D-digitalisera allt hotat kulturarv

3D-dokumentation av bildsten på Gotlands museum. Foto: Michael Fergusson (CC BY)

3D-dokumentation av bildsten på Gotlands museum. Foto: Michael Fergusson (CC BY)

Riksantikvarieämbetet undersöker i en förstudie förutsättningarna för att 3D-digitalisera kulturarvet i Sverige. Sedan 2021 rekommenderar EU alla medlemsländer att ha 3D-digitaliserat allt hotat kulturarv och 50 procent av de mest besökta kulturarven till 2030.

Lyssna på inslag i Kulturnytt i P1

(2022-12-05)