Klara Johansons dagbok 1926–1948

Klara Johanson, K.J., var litteraturkritiker, essäist, översättare, introduktör liksom stridbar rösträttsentusiast och kvinnosakskvinna som levde öppet lesbiskt. År 1912 påbörjade hon dagboken, som hon förde livet ut och som nu utges i sin helhet. Genom dagboksanteckningarna får vi insyn i tiden före första världskriget till och med åren efter andra världskriget, speglat genom K.J.:s temperament. Här samsas litterära, filosofiska betraktelser och dagspolitiska kommentarer med naturbeskrivningar och inblickar i de stockholmska kulturkretsarna.

Vass analytiker, briljant stilist, bitsk humorist – det är några av K.J.:s kvaliteter som gör att hennes litteraturkritik fortfarande är synnerligen läsvärd och som ger henne en ledande position i kritikhistorien. Hennes associativa essäistik, som har sin bas i djup bildning och fördomsfrihet, är levande, uppfordrande läsning. Texterna som vittnar om självständigt engagemang i kvinnosaken fungerar än i dag som ögonöppnare.

Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia ger ut Klara Johansons dagböcker i två volymer. Den första delen omfattade åren 1912–1925 och denna andra och avslutade del åren 1926–1948

Ingrid Svensson (redaktör):
Klara Johanson. Dagbok. Andra delen 1926–1948
Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia
Utkom 2022