Fri entré på ytterligare 16 statliga museer

I årets kulturbudget införs fri entré på ytterligare 16 statliga museer till en kostnad av 96,5 miljoner kronor. Genom reformen får museerna ekonomisk kompensation, främst för förlorade entréintäkter, men även för bevakning och städning. Dessutom får museerna kompensation för särskilda pedagogiska insatser kopplade till reformen.

Den första etappen av reformen genomfördes under 2004, då Moderna museet , Arkitekturmuseet och Östasiatiska museet öppnade med fri entré. Den andra etappen av reformen innebär att ytterligare 16 statliga museer inför fri entré den 1 januari 2005: Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet Sveriges ekonomiska museum, Världskulturmuseet i Göteborg, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott (delvis), Hallwylska museet (delvis), Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet, Musikmuseet, Armémuseum, Flygvapenmuseum i Linköping, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet samt Nordiska museet.

— Vi välkomnar reformen som innebär att alla får gratis tillträde till vårt museum. Vi har länge arbetat för att vårt museum skall kunna användas av alla. Nu blir det möjligt, säger museichef Kristian Berg.

Regeringen föreslår vidare att bidraget till de regionala museerna höjs med 15 miljoner kronor årligen att användas för särskilda museipedagogiska ändamål. Detta är en fortsättning och en permanentning av den särskilda satsning regeringen genomförde på museipedagogik under åren 2001-2003.

Arbetet med bevarandet av regalskeppet Vasa fortsätter. För att möjliggöra ett fortsatt bevarandearbete av Vasa beräknas 2,5 miljoner kronor i extra medel till Statens maritima museer fr.o.m. 2005. Stiftelsen Skansen får ett tillskott på 1,5 miljoner kronor för att kunna fortsätta arbetet med bevarandet av de kulturhistoriska byggnader som Skansen förvaltar.

År 2007 är det 300 år sedan Carl von Linné föddes, vilket kommer att uppmärksammas inte minst i Uppsala. Stadens universitet förvaltar en del av hans arv, bland annat Linnéträdgården, Linnés Hammarby och Botaniska trädgården. Regeringen föreslår att universitetet får 1 miljon kronor nästa år för vård och upprustning av Linnéminnen.

Den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår nästa år till 200 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2004. Ersättningen skall användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av landets kyrkliga kulturminnen.

(2004-09-21)