Europeiskt stormöte om kulturarvet

Riksantikvarieämbetet ska arrangera ett internationellt stormöte i maj 2001, då Sverige är ordförande i EU. Konferensen riktar sig till de europeiska länderna – även representanter för EU:s ansökarländer kommer att bjudas in. Temat för konferensen är industrisamhället och dess kulturarv, ur ett övergripande europeiskt perspektiv såväl som utifrån nationella, regionala och lokala förhållanden i de enskilda länderna.

Konferensen syftar till att diskutera den demokratiska betydelsen av industrisamhällets kulturarv och att uppmärksamma kulturarvets politiska implikationer. Konferensen arrangeras i samverkan med bland annat länsstyrelsen i Örebro län.

Regeringen har beslutat att ge ett bidrag på 800 000 kronor till Riksantikvarieämbetet inom ramen för satsningen på industrisamhällets kulturarv.

– Det här är en viktig satsning på kulturarvet under ordförandeskapet. En bred diskussion om kulturarvets roll i samhället är viktig att föra inom hela Europa, säger kulturminister Marita Ulvskog i en kommentar.

(2000-10-20)