Nordens största arkiv ska byggas i Arninge

Arkitektskiss över nybyggnationen. Illustration: A-Arkitekter

Riksarkivet i Arninge kommer att genomgå en omfattande förvandling under de kommande åren. I april startade arbetet med att bygga ett nytt arkiv som ska bli Norden största och även rymma Krigsarkivet, som flyttas från Östermalm i Stockholm till Arninge i Täby.

Läs artikeln på Rötter

(2018-05-09)

Se även Krigsarkivet flyttar 2018 (2015-08-08)