Nya rön om löneskillnader under hundra år

Bokföringsavdelningen på Emil R Boman AB i början av 1900-talet. Ur Stockholms Företagsminnens samlingar

Bokföringsavdelningen på Emil R Boman AB i början av 1900-talet. Ur Stockholms Företagsminnens samlingar

Strukturella förändringar, exempelvis att den kvinnligt dominerande tjänstesektorn gick från lågavlönat hushållsarbete till kontorsjobb, bidrog starkt till att löneskillnaderna mellan fattiga och rika började minska i Stockholm för drygt hundra år sedan.

Nya rön publicerade i tidskriften Explorations in Economic History visar att strukturella förändringar av vilka typer av arbeten som fanns tillgängliga – inte minst för kvinnor – var avgörande.

Läs artikeln på Lunds universitets hemsida

(2024-03-17)