Extramiljoner till museer och arkiv i höstbudgeten

Kulturminister Amanda Lind (MP) vid presskonferensen. Bild från sändningen.

Kulturminister Amanda Lind (MP) vid presskonferensen. Bild från direktsändningen

Regeringen föreslår en rad satsningar på kulturen i extra ändringsbudget, höständringsbudget och budgetproposition 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen tillför 25 miljoner kronor till de centrala museer som är stiftelser; Nordiska museet, Skansen, Tekniska museet och Arbetets museum. Det tillförs också 28 miljoner kronor till Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet och Naturhistoriska riksmuseet i årets höständringsbudget. ”Stödet ska mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin, men också underlätta för verksamheterna att starta upp igen. Det är viktigt att museerna fortsatt kan bedriva sin verksamhet både fysiskt och digitalt under tiden pandemin pågår – liksom att verksamheterna finns kvar när pandemin väl är över”, skriver Kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

– Det här låter bra, tycker jag spontant. Att man satsar på stimulanspaket tyder på att de har lyssnat på oss, för det behövs, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för organisationen Sveriges museer.

Judiska museet får en permanent finansiering på 2 miljoner per år från 2021. ”Judiska museet har på kort tid blivit en allt viktigare samhällsaktör som arbetar med att tillgängliggöra och sprida kunskap om judisk kultur. Museet har en ansträngd ekonomi och därför stärker regeringen nu finansieringen av museet.”

– Vi är oerhört glada över att regeringen ser vikten av ett väletablerat judiskt museum i Sverige. Det permanenta stödet kommer göra det möjligt för oss att fortsätta sänka trösklarna för alla att ta del av den judiska historien i Sverige, och sätta fokus på det som skaver i relationen mellan majoritet och minoritet, säger Christina Gamstorp, Judiska museets chef, till Nättidningen Svensk Historia.

Regeringen föreslår vidare att Riksarkivets anslag ökas med 20 miljoner kronor årligen från och med nästa år. ”Riksarkivet är en nyckelaktör för det offentliga Sveriges informationsförvaltning, för att upprätthålla vårt gemensamma minne och för att bevara vårt kulturarv. Arkiven är också en ovärderlig resurs för forskning. Därför är det viktigt att Riksarkivet har en väl fungerande finansiering. Riksarkivet har dragits med ett underskott vilket ytterligare visar behovet av stärkt finansiering.”

–  Nu ges Riksarkivet förutsättningar att genomföra nödvändiga byggprojekt. Det stärker oss i vårt uppdrag som arkivmyndighet att säkra tillgång till samhällsviktig information, säger riksarkivarie Karin Åström Iko till Nättidningen Svensk Historia.

Regeringen föreslår också en förstärkning av regional kulturverksamhet i hela landet. Nästa år ska 300 miljoner kronor extra – och därefter 150 miljoner kronor årligen – gå till bland annat regionala museer, regionala bibliotek, viss arkivverksamhet, teatrar och orkestrar.

Sammanlagt får kulturen 1,5 miljarder kronor i extra stöd för 2020. Pengarna ska ”bidra till att det fortsatt finns en kulturell infrastruktur i hela landet, att kulturskapare som förlorat inkomst på grund av coronapandemin kan försörja sig och att kultursektorn får en möjlighet till återhämtning”, skriver Kulturdepartementet. Dessutom avsätts 1 miljard kronor 2021 för omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet. Regeringen återkommer kring närmare utformning av fördelningen av det stödet.

–  Vi ser nya resvanor och besöksmönster både i Sverige och bland utländska turister och det är svårt att veta på lång sikt vad detta innebär för museisektorn. Men de här satsningarna är ett steg i rätt riktning, säger Jeanette Gustafsdotter.

(2020-09-09)