Cecilia von Heijne ny chef för Kungl. Myntkabinettet

Cecilia von Heijne. Foto: Jens Mohr/Statens historiska museer

Foto: Jens Mohr/Statens historiska museer

Cecilia von Heijne tillträder tjänsten som museichef för Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum. Hon blir också ytterst ansvarig för Tumba bruksmuseum.

– I Cecilia von Heijne får museet en mycket kompetent chef för att utveckla verksamheten framåt. Cecilia är disputerad numismatiker, har ett stort internationellt nätverk och är en mycket uppskattad chef och kollega, säger överintendent Maria Jansén vid Statens historiska museer.

Hösten 2019 lämnade Kungl. Myntkabinettet sina lokaler på Slottsbacken i Stockholm. I Cecilia von Heijnes uppdrag ingår att etablera museet i samma byggnad som Historiska museet på Narvavägen i Stockholm. Den första utställningen öppnar om ett år.

– Jag är glad och stolt över att få leda och utveckla verksamheten vid Kungl. Myntkabinettet. Vi har spännande år framför oss då vi ska bygga upp en ny publik verksamhet i våra nya lokaler, säger Cecilia von Heijne.

Cecilia von Heijne har varit t.f. museichef för Kungl. Myntkabinettet sedan hösten 2018. Dessförinnan var hon enhetschef vid Enheten för de Kulturhistoriska samlingarna vid Statens historiska museer och innan dess var hon 1:e antikvarie vid Kungl. Myntkabinettet. Cecilia von Heijne har doktorerat i arkeologi med inriktning mot numismatik vid Stockholms universitet. Hon har även god erfarenhet av utställningsproduktion.

Som museichef för Kungl. Myntkabinettet ansvarar Cecilia von Heijne även för Tumba bruksmuseum.

– Det är ett fantastiskt arbetslivsmuseum vars verksamhet är viktig både för det lokala området och för kunskapen om sedel- och pappershistoria i Sverige, säger Cecilia von Heijne.

Cecilia von Heijne tillträder som museichef omedelbart.

(2019-12-17)

Se även Nu lämnar Myntkabinettet Gamla stan (2017-02-10)