Temadagar om kulturarv och lärande

Den 11–13 september anordnas Kulturarvsdagen 2020. Runt om i Sverige har lokala arrangörer ansträngt sig för att i år skapa trygga aktiviteter där deltagarna kan lära av historien. Temat för årets kulturarvsdag är ”Kulturarv och lärande” – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien.

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd arrangeras för att bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. Såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader, anläggningar och personer står i fokus.

Det är ett annorlunda år med tanke på coronapandemin och råden om att håll fysisk distansering mellan människor. Detta påverkar såklart även Kulturarvsdagen som i år innehåller något färre programpunkter. Runt om i landet har dock många lokala arrangörer ansträngt sig för att skapa aktiviteter som ska vara trygga att delta i. Många av aktiviteterna hålls utomhus och somliga är helt digitala så att de kan upplevas på avstånd. Arrangörerna ansvarar lokalt för att myndigheternas riktlinjer hålls och är hjälpta av att besökare och deltagare är lyhörda och försiktiga. Ett antal programpunkter anordnas helt digitalt runt om i landet

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days som årligen lockar över flera miljoner besökare till mer än 70 000 lokala evenemang. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar i European Heritage Days. Det är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare.

Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Ett initiativ som snart spred sig till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991.

Alla anmälda arrangemang hittas på Riksantikvarieämbetets hemsida.

(2020-09-08)