Mindre än en tredjedel av kommunerna har en antikvarie anställd som kan granska byggplaner, men ändå uppger de flesta kommuner att de har personal med kulturarvskompetens. [SR Kulturnytt]

https://sverigesradio.se/artikel/5942668