Familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland

Europas grannaste krigsfartyg, svenska flottans stolthet Kronan, exploderade och sjönk utanför Öland den första juni 1676. Med i djupet drogs amiral Lorentz Creutz.

Lorentz Creutz var en märklig och framgångsrik finländsk adelsman som under sin livstid avancerade till den politiska maktens kärna och skaffade sig stora rikedomar. Mirkka Lappalainens bok är en fängslande berättelse om Lorentz Creutz, hans bröder och hans far. Den utgör en studie av makthunger och rikedomsbegär och speglar priset för framgång i stormaktstidens Sverige, där regenter, aristokrater och medlemmar i den lägre adeln kämpade om makten med allt hårdare tag.

Tre livsöden finner sina vägar från Nyland till Livland, från Helsingfors till Stockholm, från det nordligaste Lappland till centrumen för kopparhandeln i Bergslagen. Lappalainen tecknar en bild av 1600-talets krig och politiska intriger samt av livet i en adlig familj och 1600-talets tankevärld.

Mirkka Lappalainen är historiker och har ägnat sig åt stormaktstiden och kriminalhistoria med inriktning på mentalitets- och personhistoria. Släkten, Makten, Staten är hennes doktorsavhandling.

Mirkka Lappalainen:
Släkten, Makten, Staten. Familjen Creutz i 1600-talets Sverige och Finland
Norstedts
Utkom i oktober 2007