Drottningar i Sverige

Drottningar i Sverige är en uppslagsbok om över 30 svenska drottningar, både de som har varit regenter och de som inte har varit det, från Sigrid Storråda (cirka 960-1020) till drottning Silvia.

Författaren Tomas Blom tar inledningsvis upp vilka som var regelrätta drottningar i Sverige och vilken roll drottningarna hade under medeltiden. När Gustav Vasa sedan etablera det ärftliga kungadömet fick drottningen en central ställning som leverantör av tronföljare, något som fick stor betydelse för den fortsatta historien.

Blom diskuterar även i vilken mån drottningar i Sverige har utövat makt bakom tronen. Han beskriver även hur deras höga rang i samhället har gått att förena med kvinnans underordnade ställning i samhället i övrigt. Han klargör på vilket sätt drottningens position har förändrats i samband med att kungamakten blivit mer och mer symbolisk under 1900-talet.

Tomas Blom är skribent med en bakgrund som radioman och TV-författare. Han har skrivit flera populärhistoriska ungdomsböcker och medverkar regelbundet i tidskrifterna Populär Historia och Allt om Historia.

Tomas Blom:
Drottningar i Sverige
Historiska Media
Utkom 2009