Fashion exposed – 100 år av svensk modefotografi

Textilmuseet
10 oktober 2020 – 7 mars 2021

Foto: Ralf Turander

Foto: Ralf Turander

Modefotografi är en specialiserad nisch, en form av tidsdokument som följer sin tids strömningar. Genom modefotografiet kan vi både följa modets utveckling men också skönja andra ideal utifrån t.ex. modeller, miljöer och poser. Från att ha betraktats med viss skepsis höjdes statusen för modefotografi under 1960-talet då det blev trendigt att arbeta med mode. Idag existerar modefotografi i gränslandet mellan det kommersiella och konstnärliga. Bilderna har ett lockande bildspråk som ibland handlar mer om att förmedla stämningar och locka fram känslor än om att visa upp kläder. Men bilderna kan också vara förrädiskt sanningsenliga och i sämsta fall leda till osunda ideal och normer.

Utställningen Fashion exposed – 100 år av svensk modefotografi presenterar hur svenska modefotografer uppfattat och avbildat modet från 1920-talet fram till idag. Men modefotografi har länge varit en internationell verksamhet, så även om utställningen fokuserar på svenska modefotografer har de flesta varit eller är internationellt verksamma. Detta avspeglas i både uppdragsgivare, uttryck och miljö – allt ifrån Mexikos karga landskap till hektiska storstäder som Paris. Många är och har varit internationellt verksamma med uppdrag för prestigefulla modemagasin och läromästare som Richard Avedon och Irving Penn.

Följande fotografer är representerade i utställningen: Carl Bengtsson, Kerstin Bernhard, Sten Didrik Bellander, Mattias Edwall, Sandra Freij, Hans Hammarskiöld, Rune Hassner, Julia Hetta, Erik Holmén, Ewa-Mari Johansson, Claës Lewenhaupt, Arne Nilsson, Georg Oddner och Ralf Turander.

Utställningen är producerad av Landskrona Museum/Landskrona Foto och är kurerad av Janne Jönsson och Anneli Oxenstierna. Dräkthistorikern Tonie Lewenhaupt har skrivit texter till både utställningen och katalogen.