Givandets glädje

Nationalmuseum
5 juli 2023 – 23 juni 2024

Petter Åkerman, Smörask med lock, 1759. Silver, invändigt förgyllt. Gåva 1965 av direktör Gunnar V. Philipson, Stockholm. Foto: Olle Andersson/Nationalmuseum

Petter Åkerman, Smörask med lock, 1759. Silver, invändigt förgyllt. Gåva 1965 av direktör Gunnar V. Philipson, Stockholm.
Foto: Olle Andersson/Nationalmuseum

Nationalmuseums samlingar innehåller många utsökta och representativa exempel på svenskt och europeiskt silver från 1500-talet fram till vår egen tid. Den unika samlingen är bland annat resultatet av gåvor och ekonomiska bidrag från flera donatorer genom åren. I utställningen Givandets glädje presenteras ett 80-tal av de senaste decenniernas gåvor till museet.

Föremålen varierar i ålder, allt från praktfullt barocksilver och graciösa rokokoformer till modernt silver från decennierna omkring år 2000. Det är kannor, skålar, smycken, ljusstakar, vaser och bägare, allt i silver. Museets donatorer är många och till utställningen har därför ett antal valts ut. De är hängivna samlare, konstintresserade som valt att stödja Nationalmuseum kontinuerligt eller med enstaka insatser och konstnärer som önskat att fler ska kunna ta del av deras livsverk. Den gemensamma nämnaren är silver.

De utställda föremålen har skänkts av Gunnar V. Philipson, Sverker Åström, Märta Christina och Magnus Vahlquist Stiftelse, Anna Atterling, Kerstin Öhlin Lejonklou, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Bengt Julins fond samt Ulf Gillberg-Lennart Agerberg stiftelse. Många av dem har valt att donera föremålen genom Nationalmusei Vänner.

”Gåvorna har haft stor betydelse för möjligheterna att förvärva både äldre och samtida silversmide då museet inte har några statliga medel för förvärv utan är beroende av gåvor och privata stiftelse- och fondmedel”, skriver Nationalmuseum.