Sveriges Österland handlar om Finlands förhistoria, medeltid och 1500-tal. Svenskarna och det framväxande svenska riket etablerade sig öster om Bottniska viken och de områden som först kallades ”Österland” blev ”Finland” och småningom en integrerad del av ett nordiskt kungadöme.

Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med ett särskilt intresse för förhållandet mellan finskt och svenskt, språk, ekonomi och bebyggelse, kyrklig organisering, förvaltningshistoria och kulturformer både på landsbygden och i städerna.

Klassiska tvistefrågor som svenskarnas ankomst till Finland, de första korstågen och ortnamnens vittnesbörd om språk- och bebyggelsehistoria behandlas ingående och arvet från den äldsta svenska tiden framträder här i en mångsidig belysning, utgående från forskningsläget av i dag.

Boken är den första i en serie av fyra planerade volymer om det svenska i Finlands historia.

Kari Tarkiainen är historiker och litteraturforskare, numera verksam som Finlands riksarkivarie.

Kari Tarkiainen:
Sveriges österland. Från forntiden till Gustav Vasa
Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis Bokförlag
Utkom 2008