Finska kriget 1808–1809

Finska kriget 1808–1809 är en av de mest betydelsefulla händelserna i Sveriges och Finlands historia. Den gemensamma månghundraåriga riksgemenskapen länderna emellan löstes upp. Finland blev en del av det ryska kejsardömet och Sverige stod kvar utan sin östra riksdel.

Kriget innehöll många dramatiska sekvenser. Den stora fästningen Sveaborg gavs upp utan strid av kommendanten Carl Olof Cronstedt och kung Gustav IV Adolf störtades i en statskupp. I mars 1809 anföll ryska trupper både Åland och Västerbotten men en av krigets mest färgstarka gestalter, general Georg Carl von Döbeln, lyckades stoppa framstötarna mot Stockholm. Vid freden i september 1809 drogs gränsen vid Torne älv och Sverige förlorade en tredjedel av sitt territorium.

Men kriget avgjordes inte bara i våldsamma strider. Matbristen, de katastrofalt dåliga transporterna och slagfältens alla sjukdomar försvagade trupperna och krävde fler döda än slagfältens strider.

Martin Hårdstedt skildrar i Finska kriget 1808–1809 de stora händelseförloppet, men ger också en fördjupad bild av den individuelle soldatens vardagliga umbäranden liksom civilbefolkningens lidanden.

Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Hans doktorsavhandling Om krigets förutsättningar behandlade finska krigets underhållsproblematik och han har bland annat skrivit Omvälvningarnas tid. Norden och Europa under revolutions- och Napoleonkrigen.

Martin Hårdstedt:
Finska kriget 1808–1809
Historiska Media
Utkom 2022