Hur blev Sverige ett land? När blev Sverige ett land?

Boken Sveriges historia medeltiden tar avstamp i de förhistoriska järnåldersbyarna för att berätta hur ett rike växer fram: från vikingasamhället till ett politiskt, religiöst sammanhållet kungadöme.

Det medeltida vardagslivet får stort utrymme, likaså den allmänkulturella utvecklingen. Det medeltida samhället beskrivs ur flera perspektiv, från allmoge, bönder, präster och borgare till de bestämmande kungarna, jarlarna och biskoparna. Beskrivningarna är också spridda över hela det avlånga riket från Lappland i norr till Skåne i söder.

Sveriges historia medeltiden är tänkt att vara ett forskningsmässigt aktuellt läromedel för svenska universitet och högskolor. Ny forskning inom området har haft stor betydelse, inte minst inom medeltidsarkeologin.

Dick Harrison är docent i historia vid Lunds universitet. Han har tidigare skrivit bl.a. Mannen från Barnsdale, Stora döden, I Arns fotspår, Karl Knutsson och Jarlens sekel, som utsågs till
Årets bok om svensk historia 2002.

Dick Harrison:
Sveriges historia medeltiden
Liber
384 sidor, inbunden.
Utkom 2002.