Fisken i forskningen

Bokomslaget

I boken Fisken i forskningen samsas texter av författare från arkiv och museum, naturvetenskap och humaniora. Vad som förenar dem är ambitionen att utforska frågor som på olika sätt berör fiske. På ett mer övergripande plan är havet den gemensamma utgångspunkten, vare sig det är ur ett ekonomiskt, historiskt eller naturvetenskapligt perspektiv. Boken vill visa på det angelägna i ett maritimt forskningsperspektiv, men också på vikten av ett aktiv samarbete mellan forskarsamhälle och kulturarvsinstitutioner.

Henrik Alexandersson (Göteborgs universitet), Lennart Bornmalm (Göteborgs universitet), Per Hallén (Göteborgs universitet) och Daniel Sjöberg (Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg) har varit ansvariga redaktörer för antologin.

Alexandersson, Bornmalm, Hallén & Sjöberg (redaktörer):
Fisken i forskningen
Landsarkivet i Göteborg
Utkom 2019