Svenska sociala reportage 1910–2010

Sociala reportage skrivs av reportrar som strider för de svaga och avslöjar missförhållanden. Så har det hetat inom yrket, i handböcker och bland genrens supportrar. Men vad döljer sig bakom idealet? Och hur ser engagemanget ut när det omvandlas till text?

Boken Den engagerade reportern lyfter fram reportage av några av 1900-talets mest hyllade svenska reportrar och synar på vilka sätt texterna förmedlar ett engagemang till läsaren. De narratologiskt grundade analyserna utförs mot en bakgrund av skiftande idéer om en reporters samhällsroll. Det visar sig att engagemanget ofta är tidsanknutet och kan motarbetas av generaliserande värderingar om porträtterade människor. Här blir skillnaden mellan inlevelse och medkänsla avgörande.

De valda reportrarna representerar det svenska sociala reportaget vid centrala brytpunkter inom traditionen. Ester Blenda Nordström och Gustaf Hellström har valts för 1910-talet, Ivar Lo-Johansson för åren kring 1930, Barbro Alving för 1950-talet, Jan Guillou för 1970-talet och Maciej Zaremba och Karen Söderberg för 1990- och 2000-talen.

Cecilia Aare är lektor vid Södertörns högskola. Hon undervisar i journalistik med tonvikt på skrivande och berättande. Aare disputerade med en avhandling om berättarteknik i reportage och har också skrivit läroboken Det tidlösa reportage.

Cecilia Aare:
Den engagerade reportern. Svenska sociala reportage 1910–2010
Makadam Förlag
Utkom 2023

Boken kan laddas ned kostnadsfritt från plattformen Kriterium