I vikingars kölvatten över Nordsjön

Redan då runstenen rensats från nässlor, murbruk och krossat tegel kunde upphittaren se att den var något utöver det vanliga. Det var en stenkrönika om stora händelser som timat för länge sedan. I bara några få ord sammanfattades ett par decennier av nordeuropeisk storpolitik. Det var de nordiska anfallen på England under vikingatiden som omtalades, och den man stenen en gång restes över hade varit med på tre av dem.

Med utgångspunkt i en svensk runsten berättar Mats G. Larsson om vikingarnas ständigt återkommande erövringståg till England under decennierna kring år 1000 och om deras bakgrund i äldre härjningståg längs Västeuropas kuster, expeditioner som inte är omtalade i några stenkrönikor men väl av historieskrivare bland de hemsökta folken.

Mats G. Larsson är docent i arkeologi vid Lunds universitet med vikingatiden som specialitet. Han har skrivit bland annat Ett ödesdigert vikingatåg. Ingvar den vittfarnes resa 1036-1041,  Sveahövdingens budskap. En forntidsgåta genom sekler och Götarnas riken. Upptäcktsfärder till Sveriges enande.

Mats G. Larsson:
Tre gälder i England. I vikingars kölvatten över Nordsjön
Atlantis
Utkom 2008