Fler fyrar kan bli byggnadsminnen

Ny teknik inom yrkessjöfarten har medfört att fyrarna spelat ut sin roll. Allt fler fyrar släcks och tas ur bruk. I kustlandskapet är fyrarna samtidigt ett självklart inslag och ett brett engagemang finns för att bevara dem. Flera fyrar är idag skyddade som statliga byggnadsminnen. Efter en inventering har Riksantikvarieämbetet nu lämnat förslag på ytterligare ett antal fyrar som kan bli aktuella för en byggnadsminnesförklaring.

Kullens fyr i Höganäs är den högst belägna i landet
Kullens fyr i Höganäs. Foto: Bengt A Lundberg.

Fyrlampan på Svenska Högarna är numera släckt
Fyrlampan på Svenska Högarna . Foto: Bengt A Lundberg.

Tillsammans med Sjöfartsverket inventerade Riksantikvarieämbetet de svenska fyrplatserna 1999. Riksantikvarieämbetet har utifrån inventeringen nu lämnat förslag på vilka fyrar som kan bli aktuella för en ny byggnadsminnesförklaring. I förslaget finns bland annat flera av fyrarna i Vänern med.

– Om fler fyrar ska byggnadsminnesförklaras så är det en strävan att få en jämnare fördelning än idag. De som idag är skyddade ligger främst längs ostkusten, säger riksantikvarie Inger Liliequist.

På västkusten kan till exempel Kullen, Måseskär eller Tistlarna bli nya byggnadsminnen. Västkustens kanske mest sägenomspunna fyr, Paternoster, finns inte med som förslag. I det fallet vill Riksantikvarieämbetet avvakta tills fyren är renoverad och återuppförd på sin plats på ön.

Riksantikvarieämbetet har lämnat sitt förslag för yttrande till Sjöfartsverket och övriga statliga fastighetsförvaltare. Den 1 juli 2005 ska remissinstanserna ha lämnat sina synpunkter.

(2004-12-15)