Getterövraket är från medeltiden

Nu är Getterövraket färdiganalyserat – och har fått en ålder. Skeppet är 500 år gammalt. Vrakresterna hittades i maj vid Varberg och undersöktes i juni av marinarkeologer från Bohusläns museum. De äldsta proven dateras till efter år 1486 och det yngsta till efter år 1581, dock troligen före 1500-talets slut.

Läs artikeln på Halland Nyheter

(2009-07-17)