Nu är Getterövraket färdiganalyserat – och har fått en ålder. Skeppet är 500 år gammalt. Vrakresterna hittades i maj vid Varberg och undersöktes i juni av marinarkeologer från Bohusläns museum. De äldsta proven dateras till efter år 1486 och det yngsta till efter år 1581, dock troligen före 1500-talets slut. [HN]

https://www.hn.se/nyheter/varberg/getter%C3%B6vraket-fr%C3%A5n-medeltiden-1.3413006