Bidrag för bevarandet av DC 3:an

Regeringen har i dag beslutat att tilldela Statens försvarshistoriska museer ett engångsbidrag på en miljon kronor för bevarandet av DC 3:an.

Det militära flygplan av modell DC 3, som sköts ned 1952 och bärgades i mars 2004, är en betydelsefull del av vårt kultur-historiska arv som tidsdokument för det kalla kriget och efterkrigstidens Sverige. Enligt regeringen är det viktigt att DC 3:an bevaras.

Den bärgade DC 3:an på Muskö marinbas
Den bärgade DC 3:an på Muskö marinbas. Foto: Peter Liander, Försvarets Bildbyrå.

Bidraget till Statens försvarshistoriska museer skall bland annat användas till dokumentation, seminarier och utredningsinsatser i samband med bevarandet av DC 3:an. Syftet är att genom fördjupningar av kopplingarna mellan försvarsmaterielproduktion och industriutveckling, med DC 3:an som utgångspunkt, åskådliggöra förutsättningarna som rådde under det kalla kriget.

(2004-12-22)