Flera nyupptäckta vrak undersöks kring Nationalstadsparken

Vrak utanför Nationalstadsparken. Foto: Jim Hansson/SMM

Foto: Jim Hansson/SMM

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet dyker den här veckan på flera nyupptäckta vrak kring Djurgården och Fjäderholmarna i Stockholm. Dokumentationen, den kulturhistoriska värderingen och beskrivningen av upplevelsevärdena kommer att ligga till grund för ny kunskap som ska spridas till allmänheten via två maritimhistoriska promenadstråk.

Kultur- och naturvärden inom Kungliga nationalstadsparken är relativt väl utforskade, medan det maritima kulturarvet, det vill säga spår av händelser och verksamheter med en maritim anknytning, inte är lika kända. Detta trots att sjövägen längs med och fram till det som idag är Nationalstadsparken har varit livligt trafikerad genom århundradena.

Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med Sjöhistoriska museet identifierat ett 40-tal vrak längs Nationalparkens vattenstråk. Denna vecka dyker marinarkeologer från museet på de vrak som uppskattas ha störst kulturhistoriskt värde.

Syftet med inventeringen av Nationalstadsparkens maritima kulturarv och de pågående dykningarna är att få större kunskap om vad som döljer sig under vattenytan. Kunskap som i sin tur ska delges allmänheten, bland annat längs två nya promenadstråk som planeras utmed parkens strandlinje.

(2018-10-16)