Oxenstiernabiografi gav historiepris

Gunnar Wetterberg har tilldelats Hertig Karls Pris – Sveriges största historiepris – som delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kommun. Han fick priset för sin biografi över rikskanslern Axel Oxenstierna. Summan 50 000 kronor överlämnades på Nyköpingshus i samband med renässansmarknaden Hertig Karls marknad.

Det var förra årets som Gunnar Wetterberg gav ut sin stora biografi över Axel Oxenstierna, Kanslern. I två band med sammanlagt 1 068 sidor berättar han om rikskanslern som var med och präglade det svenska samhället under första halvan av 1600-talet, en tid då Sverige var en europeisk stormakt.

Gunnar Wetterberg är till vardags samhällspolitisk chef i SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation dit han kom efter att ha tjänstgjort bl.a. på Finansdepartementet som huvudsekreterare i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Från början är han historiker men lämnade forskarutbildningen när han antogs till UD 1975. Och nu kan även kalla sig författare. Förra året fanns hans namn plötsligt på alla kultursidor. Han hade gjort det ingen annan tidigare gjort, skrivit om rikskanslern Axel Oxenstierna.

Pristagaren Gunnar Wetterberg på Hertig Karls marknad på Nyköpingshus, flankerad av hertiginnan och hertigen. Foto: Ingegerd Wachtmeister/Sörmlands museum

Pristagaren Gunnar Wetterberg på Hertig Karls marknad på
Nyköpingshus, flankerad av hertiginnan och hertigen.
Foto: Ingegerd Wachtmeister/Sörmlands museum

– Arbetet började för tio år sedan, berättar Gunnar Wetterberg. Jag blev häpen när jag upptäckte att ingen tidigare skrivit en heltäckande biografi – det var som att hitta en guldåder. Jag kunde kombinera min bakgrund som historiker med mina erfarenheter från UD, finansdepartementet och förhandlingsvärlden. Och det är just detta som är bokens styrka. Att förutom att vara ett ingående personporträtt så ger den också en initierad bild av samhällsuppbyggnad, förvaltning och politiska idéer i 1600-talets Sverige och med intressanta utblickar i Europa.

– Kanslern är skriven som en bok jag själv skulle vilja läsa, säger Gunnar Wetterberg. Det ska vara ett myller av detaljer, det ska vara en skildring av samtiden, den ska blanda svenskt och europeiskt, och den ska skildra hur kanslern tog tag i problemen. Jag har försökt att undvika pekpinnar och paralleller med dagens Sverige, men jag hoppas att läsaren själv ska få idéer och uppslag.

– Det är förstås roligt att så många har velat ha boken, men också att allt fler använder den för att ge perspektiv på dagens debatter. Axel Oxenstierna växte upp på hertig Karls tid, det sena 1500-talet. När hertigen blev kung Karl IX fanns Oxenstierna med i kretsarna närmast kungen och när denne dog blev Oxenstierna en av de ledande i rådskretsen. Han fortsatte hos sonen Gustav II Adolf och därefter hos dennes dotter, drottning Kristina. Det är snart 400 år sedan Axel Oxenstierna och Karl IX (hertig Karl) möttes för sista gången. Tänk om de hade kunnat ana att de skulle mötas igen på Nyköpingshus, åtminstone symboliskt, i form av hertigen gestaltad av en skådespelare och kanslern företrädd av författaren.

Hertig Karls Pris är Sveriges största historiepris och prissumman är 50 000 kronor. Det delas ut till ”historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat”. Juryns medlemmar för 2003 års pris har varit: professor Lars Nilsson, Stockholm, professor Jarl Thorbacke, Stockholm och överintendent Agneta Lundström, Kungliga Husgerådskammaren.

Priset instiftades 1994 av Nyköpings kommun och från och med i år delas det ut gemensamt av Nyköpings kommun och Sörmlands museum.

Hertig Karls Pris har tidigare gått till:

1994: Aleksander Loit
1995: Hans Villius och Olle Häger
1996: Hans Furuhagen
1997: Michael Nordberg
1998: Karin Johannisson
1999: Arne Jarrick
2000: Mats G Larsson
2001: Dick Harrison
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen

(2003-08-17)