Riksantikvarieämbetet vill utöka sju byggnadsminnen

Villingsbergs herrgård. Foto: Ann1lun (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Villingsbergs herrgård. Foto: Ann1lun (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Riksantikvarieämbetet föreslår förändringar av sju statliga byggnadsminnen och för sex av dem innebär förslagen att de utökas. Det är regeringen som fattar de slutgiltiga besluten.

Riksantikvarieämbetet arbetar fortlöpande med att se över de statliga byggnadsminnena och vilka skyddsbestämmelser som gäller för dessa. Den 15 oktober beslutade Riksantikvarieämbetet att föreslå förändringar för sju av de befintliga statliga byggnadsminnena. I sex av fallen handlar det om kompletterande utökningar av befintliga byggnadsminnen.

− Anledningen till förslagen är att Riksantikvarieämbetet bedömer att anläggningarna i sin helhet har höga kulturhistoriska värden och att ytterligare byggnader därför bör omfattas av skydd, säger Jan Karlsson, handläggare på Kulturmiljöavdelningen.

De berörda byggnadsminnena är:

Höjentorps kungsgård i Skara.
Revingehed i Lund
Eslövs station
Kvarteret Krubban i Stockholm
Linköpings slott
Domkyrkoberget i Strängnäs
Villingsbergs herrgård i Karlskoga (ej utökning)

Riksantikvarieämbetets hemsida kan man läsa om vilka ändringar som beslutats och bakgrunden i varje enskilt fall.