Folke Bernadotte och de vita bussarna

I andra världskrigets slutskede sände den svenska regeringen ut en Rödakorsexpedition under ledning av Folke Bernadotte för att rädda norska och danska fångar ur de tyska koncentrationslägren. Uppdraget blev känt för sina vita bussar med Rödakorsemblem.

Under livsfarliga omständigheter lyckas några hundratal svenska män och kvinnor rädda tiotusentals lägerfångar från det sammanstörtande Tredje riket till friheten i Sverige.

I Folke Bernadotte och de vita bussarna skildras bland annat Bernadottes egen dramatiska resa till koncentrationslägret Ravensbrück och hans hemliga förhandlingar med förintelsearkitekten Heinrich Himmler.

Sune Persson (1938–2014) var docent vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.

Sune Persson:
Folke Bernadotte och de vita bussarna
Lind & Co
Utkom 2022