De stora statskyrkorna runt om i landet är skyddade i lagen. De får inte rivas eller byggas om utan vidare. Frikyrkornas lokaler däremot saknar helt detta skydd. Nu vill Arkiv Gävleborg och Hälsinglands museum lyfta fram det kulturarv som folkrörelsernas byggnader representerar. [HelaHälsingland]

https://www.helahalsingland.se/artikel/folkrorelsernas-kulturarv-hotas