Folkrörelsernas kulturarv hotas

De stora statskyrkorna runt om i landet är skyddade i lagen. De får inte rivas eller byggas om utan vidare. Frikyrkornas lokaler däremot saknar helt detta skydd. Nu vill Arkiv Gävleborg och Hälsinglands museum lyfta fram det kulturarv som folkrörelsernas byggnader representerar.

Läs artikeln på Helahälsingland

(2015-04-05)