Margareta Regina – vid Gustav Vasas sida

Margareta Regina - omslag

Var Margareta Leijonhufvud drottningen som gjorde allt rätt? Hon har gått till historien som god, klok och vacker och den som gav Gustav Vasa tio barn varav två blev kungar i Sverige. Ett föredöme för såväl sina döttrar som kommande drottningar.

Margareta Leijonhufvud blir Sveriges drottning 1536. Giftermålet med Gustav Vasa är ett resultat av starka intressen och början på kungafrändernas tid. Denna biografi beskriver henne i rollerna som drottning, maka, mor och syster. Den ger, utifrån Margaretas perspektiv, en inblick i monarkin under Vasatiden. Här framkommer att hon levde i en miljö genomsyrad av politik vilket gav henne handlingsutrymme och möjlighet till makt och inflytande.

I Margareta Regina träder drottningen fram – ur kungens skugga till hans sida – som en viktig person i Vasatidens politiska nätverk. Boken är skriven på uppdrag av Släktföreningen Leijonhufvud som vill uppmärksamma drottning Margareta Leijonhufvuds födelse för 500 år sedan.

Författaren Karin Tegenborg Falkdalen, fil.dr i idéhistoria, har tidigare skrivit Vasadöttrarna – om Gustav Vasas döttrar – och Vasadrottningen – om hans tredje hustru. Nu kompletterar hon med historien om drottning Margareta Leijonhufvud.

Karin Tegenborg Falkdalen:
Margareta Regina – vid Gustav Vasas sida
Setterblad Förlag
Utkom 2016