Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal

Svenskt näringsliv har historiskt dominerats av en rad välkända familjedynastier. I Dynastins kvinnor ger historikern Therese Nordlund Edvinsson en inblick i det moderna industrisamhällets framväxt genom att spegla en entreprenörsfamilj i en tid präglad av stora klassklyftor och genusarbetsdelning.

Nordlund Edvinsson skildrar tidsandan genom att beskriva tillvaron hos familjen Ekman som drev handelshuset Ekman & Co i Göteborg. År 1913 förvärvade de även Orrefors glasbruk, vilket Johan Ekman utvecklade till en ledande tillverkare av designat glas.

Kvinnor och minderåriga barn stod vanligen utanför handelsverksamheten, men genom att ta del av källmaterial som belyser familjelivet kan läsaren få en djupare insikt i familjens genusordning. Företagandets villkor gjorde att kvinnor spelade en central roll för att organisera vardagslivet men också för att bygga och utveckla privata och affärsmässiga nätverk.

Therese Nordlund Edvinsson är docent och universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har tidigare skrivit bland annat Broderskap i näringslivet. En studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960 och En osynlig företagshistoria. Direktörshustrun i svenskt näringsliv.

Therese Nordlund Edvinsson:
Dynastins kvinnor. Företagarfamiljen Ekman under tidigt 1900-tal
Nordic Academic Press
Utkom 2017