Formgivaren Stig Lindberg

Stig Lindberg var den konstnärlige multibegåvningen som gav Folkhems-Sverige några av dess mest älskade serviser, illustrationer och tygtryck.

Men formgivaren Stig Lindberg var också en kontroversiell person vars nästan övermänskliga energi väckte starka känslor hos omgivningen. När han en junidag 1937 dök upp på den anrika porslinsfabriken Gustavsberg markerade det starten på en ny tid.

Anna Larsdotters biografi sätter in Stig Lindberg i sitt sammanhang – en tid då Sverige genomgick en dramatisk utveckling mot modernitet och välfärd. Genom intervjuer med kollegor och familj närmar hon sig både hans person och hans konstnärskap.

Anna Larsdotter är journalist inriktad på historia. Hon har länge arbetet som redaktör och skribent på Populär Historia och är nu chefredaktör på Militär Historia. År 2008 gav hon ut boken Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden.

Anna Larsdotter:
Stig Lindberg – människan och formgivaren
Historiska Media
Utkom 2014