Årsboken Norrbotten 100 år

Under hundra år har Norrbottens museum gett ut årsböcker. Temat har varierat men fokus har alltid varit att med olika perspektiv skildra Norrbottens historia, kulturarv, kulturmiljöer men även samtida utblickar. Årets bok har temat ”Årsboken 100 år”.

Boken presenterar artiklar från hundra år av obruten årsboksutgivning. Artiklarna är intressanta tidsdokument med berättelser som speglar länets kulturhistoria genom åren. Ett inslag från årsboken 1922 inleder sviten på de trettio artiklarna som handlar om de mest skilda ämnesområden; om hur livsvillkoren gestaltade sig i såväl svenskspråkiga kulturbygder som för tornedalingar, samer och romer.

Boken har kompletterats med tre nya artiklar med ”tankeväckande perspektiv på länet”. Dessa har skrivits av författaren Mikael Niemi, konstnären Katarina Pirak Sikku och landshövding Lotta Finstorp.

Norrbotten 2022. Årsboken 100 år
Norrbottens museums och Norrbottens Hembygdsförbund
Utkom 2022