Inget annat djur har betytt lika mycket för människans historia som hästen. Den har fungerat som transportmedel och krigsmaskin, som stridsvagn och statusobjekt. Hästen var länge en förutsättning för kriget – som ju mer än något annat påverkat historiens utveckling.

I Hästens tid berättar Anna Larsdotter detta fantastiska djurs historia med fokus på 1600-talet och början av 1700-talet. Det var då Sverige med hästens hjälp blev en stormakt i Europa. I boken får läsaren veta mer om hur det var att vara häst under tidens krigsuppdrag och om vilka faror och umbäranden hästarna utsattes för. Vi får veta hur hästarna tränades och hur den svenska staten arbetade för att få fram fler och dugligare hästar.

Hur skulle man strida till häst i 1600-talets Sverige? Vilka hästar ville man helst ha – och vilka fick man, i realiteten, hålla till godo med? Hur såg tidens dressyrkonst ut? I centrum står Karl XI, den svenske kung som mer än någon annan förknippas med svensk hästkultur.

Anna Larsdotter är journalist med inriktning på historia. Efter flera år på tidskriften Populär Historia är hon numera frilansskribent.

Anna Larsdotter:
Hästens tid. Rid- och stridskonst under stormaktstiden
Historiska Media
Utkom 2008