Den 5-15 augusti samlas experter på fornnordiska texter i Uppsala för den fjortonde internationella Sagakonferensen. Bland annat presenteras ett pågående forskningsprojekt kring den unika handskrift av Snorres Edda som finns vid Uppsala universitetsbibliotek.

Vid konferensen presenteras ett aktuellt forskningsprojekt vid Uppsala universitet kring Snorre Sturlassons Edda. Det finns idag fyra fullständiga handskrifter av Eddan och en av dessa, Codex Upsaliensis, förvaras vid universitetsbiblioteket i Uppsala. Denna version är dramatiskt kortare än de andra, och vad det beror på är en av de stora gåtorna inom norrön forskning.

– En förklaring är att det är en förkortning. Om så är fallet har ingen lyckats förklara vad syftet med den skulle vara. Den alternativa förklaringen är att Codex Upsaliensis ligger nära originalversionen av Snorres Edda. Någon, troligen Snorre själv, har utvidgat och förbättrat texten till den version som idag är allmänt känd. Frågan är om detta är möjligt, berättar Henrik Williams, professor i nordiska språk, som leder det treåriga forskningsprojektet.

Sagakonferensen arrangeras av Uppsala universitet i samarbete med Högskolan i Gävle, Institutet för språk och folkminnen samt Isländska sällskapet. Till plenarföreläsarna hör bland annat Lars Lönnroth, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, som kommer att prata om framförandet av fornnordiska texter. Hur var olika fornnordiska texter ursprungligen avsedda att framföras – genom recitation, sång eller till musik? Föreläser gör även Lars Lönnroth, som bland annat skrivit boken Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Eddan till ABBA.