Forntid och medeltid i södra Norrlands skogsbygd

Bokomslaget

Fångstgropar för älg är den vanligaste fornlämningen i Norrland. De äldsta groparna anlades redan i förkristen tid. Boken Forntid och medeltid i södra Norrlands skogsbygd visar att den medeltida riksgränsen inte dragits på måfå utan snitslade mellan viktiga jaktområden, och att huvudfrågan vid de svensk-norska gränsförhandlingarna i början av 1200-talet sannolikt gällt kontrollen över den vinstgivande skinn- och pälshandeln.

Vidare upptäckte Karin Preusler att det längs fångstgroparna fanns gångstråk som använts i hundratals, kanske tusentals, år. Tillsammans med arkeologiska fynd visar det att ”vildmarken” varit befolkad långt innan den bebyggdes. Men befolkad av vilka? Varifrån kom de tidiga älgjägarna? Finns någon anknytning till dagens svenska och samiska befolkning?

Modern DNA-forskning har ökat kunskapen om de invandringsvågor som nått Norrland. Med stöd av nya fakta och sin miljöförtrogenhet tecknar här författaren en annan bild än den gängse av människor och deras relationer i södra Norrland under forntid och medeltid.

Karin Preusler har en fil.mag med kulturgeografi som huvudämne och har verksam som gymnasielärare. Som pensionär började hon forska om skogsbygdens historia.

Karin Preusler:
Forntid och medeltid i södra Norrlands skogsbygd
Heria Förlag
Utkom 2020