Forskningsprojekt lyfter fram levnadsöden från Förintelsen

Herbert Pinkus gravsten tillsammans med QR-kod som leder till en text om hans levnadsöde. Foto: Wilhelm Lagercrantz/Sveriges museum om Förintelsen

Herbert Pinkus gravsten. Foto: Wilhelm Lagercrantz/Sveriges museum om Förintelsen

På Norra judiska begravningsplatsen i Stockholm finns små, enkla gravstenar över judar som överlevde Förintelsen, men dog kort efter ankomsten till Sverige. Vilka var de och vad går det att berätta om deras liv? ”Förlorade röster – spåren efter 1945 års räddade” är ett forskningsprojekt om dessa levnadsöden. Genom museiwebben, samtal och vandringar presenteras nu resultatet för allmänheten.

Projektet initierades av Judiska församlingen i Stockholm och har genomförts av Daniel Leviathan, arkeolog och doktorand i judaistik. Leviathan har under flera år arbetat med projektet och det har möjliggjorts genom att han 2021 fick ett stipendium från Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.

– ”Förlorade röster” berättar om de överlevande från Förintelsen som kom till Sverige, men avled kort efter ankomst. De var unga judar, mestadels kvinnor och från olika länder i Europa. Deras röster gick förlorade, men inte minnet av dem – ett minne som nu kan leva vidare och genom det här projektet delas med den breda allmänheten. Nu är det upp till oss att föra vidare deras och deras familjers berättelser, och se till att Förintelsen aldrig glöms bort, säger Daniel Leviathan.

Projektet omfattar ett sextiotal överlevande vars levnadsöden nu går att ta del av via Sveriges museum om Förintelsens hemsida. Innehåll kommer att publiceras löpande och till en början tillgängliggörs tio livsöden. Under hösten ordnas också specialvisningar på Norra judiska begravningsplatsen i samarbete med Judiska museet och de som besöker begravningsplatsen på egen hand kan nå berättelserna genom QR-koder intill gravstenarna.

– Vi arbetar aktivt med att lyfta okända historier med koppling till Sverige och Förintelsen. Här passar Daniels projekt väl in och materialet blir ett bra komplement till mer kända berättelser. Förintelsen är en stor och viktig del av vår historia och vi är långt ifrån klara med den. Några få överlevde och har kunnat berätta, men det stora flertalet mördades eller dog till följd av det de utsattes för. Projektet hjälper oss att berätta historien om dem som inte kunnat berätta själva, säger Katherine Hauptman, chef för Sveriges museum om Förintelsen.

(2023-09-13)