Grävjobb om gravar gav guld

Arkeologen Cecilia Ljung har fått ta emot Kungliga Vitterhetsakademiens pris för sin avhandling Under runristad häll där hon analyserar tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. ”Kopplingen mellan vikingatiden och hur vårt land kristnades är spännande”, säger hon.

Läs artiklen på Dagens Nyheter

(2017-03-22)