I år är det hundra sedan första världskriget bröt ut. Riksarkivets årsbok lyfter i ett antal artiklar fram något av det omfattande källmaterialet som finns i svenska arkiv om detta krig. Några artiklar handlar om svenska aktörer på utländska krigsskådeplatser, såväl militärer som personer som ägnade sig åt humanitär verksamhet. En del artiklar handlar om händelser på svensk mark; utväxlingen av krigsfångar, ilandflutna döda soldater och svensk beredskap.

Vi får läsa om krigets betydelse för synen på och lagstiftningen kring utlänningar och även om utlänningar som råkade befinna sig här vid krigsutbrottet som sedan blev kvar resten av livet. Att många spioner vistades i Sverige under kriget är nog allmän känt, men det fanns även svenska spioner som agerade utomlands. Alla känner kanske inte till att en svensk man avrättades för spioneri i Towern 1915 eller att en svensk kvinna som dömdes till döden i London 1916 kom att leva till hon blev nästan 107 år gammal!

Krigets påverkan på det svenska samhället kom också att framkalla starka protester, såväl i form av folkliga bröduppror som antimilitära satirteckningar. Förhoppningsvis kan årsboken visa viken guldgruva de svenska arkiven är och inspirera till fördjupande studier om Sverige under första världskriget.

Första världskriget i svenska arkiv. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2014
Riksarkivet
Utkom 2014