Kungliga biblioteket (KB) lanserar till hösten en ny tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i dagstidningsmaterialet. Tidigare har KB mikrofilmat alla dagstidningar men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har KB utvecklat en ny tjänst för visning av det digitaliserade materialet. Teknikskiftet öppnar nya möjligheter för forskare att söka i materialet som omfattar svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Därutöver finns allt det äldre tidningsmaterialet som redan är digitaliserat.

– Genom detta teknikskifte ger vi forskarna nya möjligheter för att snabbt och effektivt kunna söka i dagstidningsmaterialet, säger Christina Jönsson Adrial, chef för KBs avdelning för publik verksamhet.

KB lanserar nu en beta-version av tjänsten. I den versionen finns hela Aftonbladets och Svenska dagbladets utgivning, från mitten av 1800-talet fram till i dag.

Tjänsten är tillgänglig på Kungl. biblioteket. Material nyare än 150 år är upphovsrättskyddat och kan endast läsas vid speciella sökstationer. För att hjälpa användaren med förberedande arbete utanför KB är det möjligt att söka och se maskade artiklar där endast några ord visas. Utifrån den sökningen går det att markera favoritartiklar som kan öppnas och läsas i sin helhet på KB. Material äldre än 150 år går självklart att se i sin helhet även utanför KB

Genom söktjänsten kan användarna hitta specifika artiklar utan att veta när de publicerades eftersom det går att fritextsöka direkt i tidningstexterna. Det går också att filtrera sökningen på bl.a. tid och källa. Funktionerna kommer att underlätta för de forskare som söker i dagstidningar för sitt arbete.

Under sommaren finns en testversion tillgänglig på KB och på https://tidningar.kb.se/